SAO TAN VIET ADVERTISING CO.,LTD

Văn phòng: 198 Cô Giang, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM

Showroom: 189 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM

(028) 3920.4964  info@saotanviet.com.vn

Hotline
0919.600.988

THE WORLD TEA SHOP

Comebuy Tran Binh Trong

----------------------------------------------------------------------------------------------

SAO TAN VIET Advertising Co.,Ltd  /  Professional - Design - Construction

Address : 198 Co Giang street, Co Giang Ward, District 1, HCMC

Contact   : Nguyen Quang Vinh  / for consulting - provide samples

Email      : vinh@saotanviet.com.vn  -  nguyenvinhsaotanviet@gmail.com 

Mobile    : 0903 849356  -  Hotline : 0919 600 988

Pin It
Go to top