SAO TAN VIET ADVERTISING CO.,LTD

Văn phòng: 198 Cô Giang, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM

Showroom: 189 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM

(028) 3920.4964 (028) 3837.0424 info@saotanviet.com.vn

Hotline :
0919.600.988

Biển Hiflex quảng cáo ngoài trời (Trường PSB)

Biển Hiflex quảng cáo ngoài trời (Trường PSB)

 

Execution Unit : SAO TAN VIET Advertising Co.,Ltd 

Execution Presentation : 
- Bảng hiflex quảng cáo trường PSB
- Khung sắt mặt căng hiflex in Kỹ Thuật Số

--------------------------------------------------------------------------
SAO TAN VIET Advertising Co.,Ltd  /  Professional - Design - Construction
Address : 198 Co Giang street, Co Giang Ward, District 1, HCMC
Contact   : Nguyen Quang Vinh  / for consulting - provide samples
Email      : vinh@saotanviet.com.vn  -  nguyenvinhsaotanviet@gmail.com 
Mobile    : 0903 849 356  -  Hotline : 0919 600 988

Go to top